domingo, 30 de julio de 2017

Realment baixa l'atur?


Aquesta setmana s'han publicat les últimes dades de l'atur, segons les quals al segon trimestre de 2017 afortunadament va descendir en 340.000 persones i es va quedar en el 17,7% de la població activa. Però les estadístiques són molt interpretables i canviables, per tant la forma de tractar la informació ens dóna uns resultats molt diferents que acaben conformant mitges veritats que guien l'opinió pública.Però quan s'observa la realitat de prop es veuen els píxels. Les grans xifres macroeconòmiques sovint amaguen realitats particulars que no coincideixen amb els titulars i quan s'analitza el fenomen de la desocupació resulta més factible parar l'atenció en la quantitat de gent que està treballant -és a dir la taxa de població activa-, que no en la reducció de persones apuntades a les llistes oficials de l'atur, moltes de les quals no s'inclouen a l'estadística. El següent enllaç explica moltes qüestions al voltant de la situació actual.Per completar la informació:

sábado, 29 de julio de 2017

"La próxima España negra"

El Diario.es ha publicado una interesante aproximación al futuro socioambiental que tendremos  a medio plazo como consecuencia del cambio climático. En el especial La próxima España negra se muestran cinco mapas (algunos de ellos dinámicos y en tiempo real) y siete estadísticas que explican por qué estamos en el centro del calentamiento global. Cinco mapas y siete estadísticas que explican por qué España está en el centro del calentamiento global