martes, 19 de abril de 2016

El poblament i el sistema urbà espanyol

Les ciutats estan en constant evolució i en elles interactuen moltes persones, empreses i governs amb interesos i objectius ben distints, sovint contradictoris entre sí. D'ahí la necessitat de planificar l'ordenació del territori i les seues activitats per tal d'aconseguir un creixement sostenible, facilitar la convivència i reduir els problemes que inevitablement s'originen en un mateix espai. Article: "el coste de la 'ciudad dispersa'"

Esquemes d'aquest tema. Actticsociales.com

Les ciutats i les àrees metropolitanes, a més de la seua estructura interna, conformen un sistema jeràrquic en el que es relacionen entre sí, sovint de forma competitiva.
Tot seguit es mostra el sistema urbà espanyol: