miércoles, 5 de julio de 2023

Orientacions per preparar 2n de batxillerat i informació sobre les PAU


Resultat d'imatges de prova pau valència

L'assignatura de Geografia a 2n de batxillerat compta amb un temari extens que, a la vegada, aporta als estudiants una visió global, actual i interrelacionada sobre el funcionament del territori i de la nostra societat. Però, més enllà de la informació que aporten els apunts o un llibre de text, el contacte directe amb els mitjans de comunicació, els espais informatius de l'oratge i també l'interés per llegir qüestions d'actualitat a l'alumne li aporten uns coneixements addicionals de cultura general. És a dir, un valor afegit que tindrà la seua recompensa tant en la seua formació personal com en la millora dels resultats acadèmics a l'hora de realitzar millors pràctiques o comentaris de text. 


En quant a l'enfocament de l'assignatura de Geografia, les universitats valencianes han creat un document amb orientacions sobre els continguts i els tipus de pràctiques  que han de controlar l'alumnat que es presenta a les proves PAU

A més, cal consultar la  pàgina web de Conselleria que concreta la informació necessària i oficial sobre la Selectivitat, així com models de les proves anterior del conjunt d'assignatures.

Com ja sabeu, la realització d'un bon examen i en general d'un bon procés d'aprenentatge, requereix dominar bé la informació, saber-la utilitzar i presentar-la d'una forma adequada en quant a la forma, l'adequació entre la pregunta i la resposta i, lògicament, amb la correcta ortografia. A més, a 2n de batxillerat l'alumne ha de mostrar maduresa per connectar diferents temes de forma que es combina el coneixement de la teoria amb la seua aplicació pràctica en els exercicis de les proves. I aquestes qüestions més instrumentals es fan bé quan s'han practicat abans de fer l'examen i així s'ha adquirit la necessària habilitat. El bon treball té la seua recompensa, endavant!


I quan s'ha acabat 2n de batxillerat i arriben les esperades notes de la PAU, a molts estudiants els arriben el dilemes de i ara què faig? Quin grau estudie? A quina universitat vaig? Quines són les notes de tall? És un moment important que necessita molta serenitat, ajuda i informació suficient. Sempre pensant que et pots equivocar però que, triat un camí, cal explorar-lo bé abans de tirar la tovallola massa prompte (et jugues temps i diners) ja que l'elecció pot resultar positiva i gratificant sense haver-ho previst.